KLEURENLEER.

Om een goed ontwerp te kunnen maken is het van het grootste belang de juiste kleurencombinaties toe te passen. Enige kennis van kleuren is daarom onmiskenbaar noodzakelijk.
 
 
actieve en passieve kleuren in de kleurendriehoek.

Actieve kleuren zijn aandacht vragende kleuren. Ze zijn opdringerig, in het oog springend en lijken meer ruimte in beslag te nemen dan ze werkelijk doen.
Passieve kleuren zijn ingetogen kleuren. Ze zijn rustgevend, springen niet direct in het oog en lijken minder ruimte in beslag te nemen.
Bij kleurencombinaties met gebruik van kontrastkleuren (tegengestelde kleuren) is steeds en actieve kleur in combinatie met een passieve kleur.

Zuivere kontrast- of complementaire kleuren vindt men in de kleurendriehoek steeds tegenover elkaar
zoals: rood    -    groen;
         geel      -    paars;
         blauw   -    oranje.

Minder zuivere kontrasten zijn die kleuren die links en rechts naast de contrastkleur liggen.
Bijv. de minder zuivere kontrastkleuren van blauw zijn:    rood en geel;
                -                        -                         paars zijn:    oranje en groen.

Elke verhouding van actieve kleuren en passieve kleuren zullen een verhouding krijgen van bij voorkeur 1 : 3 (event. 1 : 2).
De kleuren ROOD    -    GEEL    -    BLAUW noemen we primaire kleuren en vormen dan ook de hoekpunten van de kleurendriehoek.
ORANJE    -    GROEN    -    PAARS  zijn de secundaire kleuren en vormen de voetpunten van de merkwaardige lijnen in de kleurendriehoek.
BLAUWPAARS en GEELGROEN zijn voorbeelden van tertiaire kleuren.

De prisma


 

Licht is een samenbundeling van kleuren.
Kleuren ontstaan door het ontbinden (breken) van licht.
De 'zichtbare' kleuren van de prisma vormen de kleuren van de regenboog. Een regenboog is eigenlijk ontstaan door ontbinden van licht door waterdruppels, die als een prisma fungeren. Boven en onder de zichtbare kleuren bevinden zich de voor het menselijk oog niet zichtbare kleuren, infrarood en ultraviolet.

ROOD    -    ORANJE     -    GEEL zijn warme kleuren, daaretegen zijn
GROEN    -    BLAUW    -    INDIGO    -    VIOLET zogenaamde koude kleuren

De 12-delige kleurencirkel.

(De kleurencirkel gepresenteerd door Oswald is 24-delig.)

 
 
de kleurencirkel Harmoniekleuren zijn kleuren die geleidelijk in elkaar overgaan en in de kleurencirkel dus naast elkaar liggen.